Πρόγραμμα ανάκλησης μοντέλων C-Class, Ε-Class και GLΚ-Class της ΜercedesΒenz Ελλάς ΑΕΕ εκτελεί η εταιρεία σε συνεργασία με τη διεύθυνση τεχνικού ελέγχου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η ανάκληση περιλαμβάνει 1.244 οχήματα, παραγωγής από τον Ιούνιο του 2009 ως τον Μάρτιο του 2010, στα οποία υπάρχει περίπτωση διαρροής στη σύνδεση της αντλίας υποβοήθησης τιμονιού. Επίσης, κατά τη διάρκεια ελιγμού παρκαρίσματος μπορεί να υπάρξει δυσκολία στον χειρισμού του τιμονιού. Σε κάθε περίπτωση δεν χάνεται η δυνατότητα ελέγχου του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Μercedes-Βenz, προκειμένου να γίνει έλεγχος στη σύνδεση της αντλίας υποβοήθησης τιμονιού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης ΜercedesΒenz στο τηλέφωνο 800 1176.000.