Επιμένει η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην αποχή από τις εκλογικές εργασίες κάνοντας λόγο για ποινικοποίηση των κινητοποιήσεών της για τις 16 και 17 Οκτωβρίου μετά τη δικαστική αγωγή από την πλευρά της κυβέρνησης.

Σε δελτίο τύπου της την Τετάρτη, η Ομοσπονδία επιμένει στη συνέχιση της αποχής από τις εκλογικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα από κάθε εκλογική εργασία που δεν συνάδει με τα συνήθη καθήκοντα των εργαζομένων, όπως η παραλαβή, η μεταφορά και η τοποθέτηση του εκλογικού υλικού και των εκλογικών καλπών, καθώς η διεξαγωγή των εργασιών την ημέρα των εκλογών και την επόμενη.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 και 48ωρη αποχή ή απεργία ανάλογα με την υπηρεσία για το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010. Αποφασίστηκε επίσης η σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την Κυριακή για την εκτίμηση της κατάστασης και περαιτέρω εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Οι νέες απεργιακές κινητοποιήσεις αμέσως μετά τις εκλογές γίνονται «για την απόκρουση της επίθεσης στο εισόδημά μας μέσω του νέου μισθολογίου, την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. με αυξήσεις για την κάλυψη των απωλειών μας και την κήρυξη υποχρεωτικά εκτελεστής σ’ όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα σχέσης εργασίας και φορέα απασχόλησης (Δημοτικές Επιχειρήσεις), την υπεράσπιση των εργασιακών σχέσεων από την σφαγή που προετοιμάζεται με την εφαρμογή του «Καλλικράτη, την τακτοποίηση των συμβασιούχων και των εργαζομένων στα κοινωνικά προγράμματα, την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων» όπως σημειώνει η Ομοσπονδία.

Τακτική επιχορήγηση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών την Τετάρτη κατανέμονται στους δήμους και κοινότητες της χώρας 159.833.985 ευρώ ως τακτική επιχορήγηση.

Από το παραπάνω ποσό, που διατίθεται από το λογαριασμό, που τηρεί το υπουργείο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Κεντρικοί «Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων», θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν, με χρηματική εντολή του υπουργείου 10.709.549 ευρώ υπέρ του πρώην ΤΑΔΚΥ, σύμφωνα με την απόφαση, για τη μερική ή ολική εξόφληση οφειλών των ΟΤΑ.

Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε δήμους και κοινότητες, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ.