Μείωση 2,1% κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010, με τις εισπράξεις από την ναυτιλία να αντισταθμίζουν τις απώλειες των τουριστικών εισπράξεων. Τον Αύγουστο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ. ευρώ, ήτοι περιορίσθηκε κατά 44,5% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,1% ή 342 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και δευτερευόντως τη μικρή μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων. Αντίθετα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων περιορίστηκε αισθητά.

Ο περιορισμός του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 606 εκατ. ευρώ προήλθε από τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 1.728 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι πληρωμές για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκαν κατά 1.998 εκατ. ευρώ ή 9,7%, ενώ οι εισπράξεις από τις αντίστοιχες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 270 εκατ. ευρώ ή 3,6%. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1.060 εκατ. ευρώ ή 20,7%, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων αυξήθηκαν οριακά κατά 62 εκατ. ευρώ ή 2,5%.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 268 εκατ. ευρώ αντανακλά κυρίως την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρουσίασαν άνοδο κατά 15,2% και — παρά την αύξηση των αντιστοίχων πληρωμών κατά 19,5% — οι αντίστοιχες καθαρές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 479 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 409 εκατ. ευρώ, καθώς οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 554 εκατ. ευρώ ή 7,3%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 144 εκατ. ευρώ ή 8,8%. Τέλος, οι καθαρές πληρωμές για «λοιπές» υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 198 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων περιορίστηκε ελαφρά (κατά 52 εκατ. ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκε κατά 584 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Η μείωση αυτή αντανακλά κυρίως το ότι οι «λοιποί τομείς» εμφάνισαν καθαρές μεταβιβαστικές πληρωμές ύψους 31 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών εισπράξεων ύψους 364 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Επίσης, οι καθαρές μεταβιβάσεις από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 189 εκατ. ευρώ.

Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ. ευρώ, δηλαδή εμφάνισε μείωση κατά 44,5% ή 208 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2009. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στον περιορισμό του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και δευτερευόντως στη μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών καθώς και στο μικρό περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.