Αλλαγές στην προβολή της χώρας σχεδιάζει ο κ.Π. Γερουλάνος.