Αγωνιώδεις προσπάθειες καταβάλλει η οικογένεια Αποστόλου για να διασώσει ό,τι μπορεί να διασωθεί από την άλλοτε κραταιά αλυσίδα σουπερμάρκετ Ατλάντικ ΑΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο εκχωρεί καταστήματα σε πιστωτές τουπρόκειται για προμηθευτές στους οποίους αδυνατεί να καταβάλει τις οφειλές τουκαι περιορίζει το δίκτυο των καταστημάτων που διαθέτει. Ετσι, προχώρησε στην πώληση δύο καταστημάτων της στην Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ προκειμένου να εξοφλήσει το υπόλοιπο της οφειλής της στον προμηθευτή. Με την πώληση, η Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ παραιτείται οριστικά από κάθε δικαστική διένεξη με την Ατλάντικ σουπερμάρκετ ΑΕΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Ατλάντικ προχώρησε στην πώληση των δύο καταστημάτων (το πρώτο στην Πατησίων και το δεύτερο στον Κορυδαλλό), στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των λειτουργιών και του δικτύου, με στόχο τη μείωση του κόστους και την εξοικονόμηση ρευστότητας, και εξοφλώντας με τον τρόπο αυτόν το υπόλοιπο της οφειλής, που εκκρεμούσε, προς τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Ετσι το δίκτυό της πλέον περιορίζεται σε 134 καταστήματα, και όπως επισημαίνεται η αναδιάρθρωση του δικτύου της θα συνεχιστεί όπως έχει αναγγελθεί.