Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, εν μέσω της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, θεωρεί η αγορά τηλεπικοινωνιών την απόκτηση της WΙΝD Ελλάς από τους ομολογιούχους που την είχαν δανείσει με ποσό πάνω από 1,8 δισ. ευρώ, καθώς και τον μηδενισμό του δανεισμού της και τις επενδύσεις που θα φθάσουν τα 420 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογιούχοι (γκρουπ έξι επενδυτικών κεφαλαίων) οι οποίοι διαχειρίζονται περίπου 58 δισ. ευρώ σε όλο τον κόσμο έδειξαν ενδιαφέρον για την εταιρεία, παρά την οικονομική ύφεση της χώρας και τις δυσχέρειες της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η συναλλαγή θα απαλλάξει τη WΙΝD Ελλάς από 1,867 εκατ. ευρώ χρέους προς τρίτα μέρη ώστε να προχωρήσει μπροστά με ισχυρή ρευστότητα.

Ως αποτέλεσμα της προσφοράς oι κάτοχοι Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (SSΝ) θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της WΙΝD Ελλάς, το οποίο παραχωρεί η εταιρεία του αιγύπτιου επιχειρηματία κ. Ναγκίμπ Σαουίρις που αποχωρεί από τις επενδύσεις του στη χώρα μας. Σε όλους τους δικαιούχους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης θα δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής pro rata με τις ομολογίες που έχουν στην κατοχή τους.

Το διοικητικό συμβούλιο της WΙΝD Ελλάς θα ενισχυθεί με τον διορισμό μελών διεθνούς βεληνεκούς από τις τηλεπικοινωνίες και από εξέχοντα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το διοικητικό συμβούλιο θα έχει στενή συνεργασία με τον κ. Νάσο Ζαρκαλή, ο οποίος θα παραμείνει ως διευθύνων σύμβουλος της WΙΝD Ελλάς, θέση που κατέχει από τον Δεκέμβριο του 2009.

Ο Ζαρκαλής τόνισε χθες ότι « πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της WΙΝD Ελλάς, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική μας θέση και η δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η WΙΝD Ελλάς θα είναι οικονομικά εύρωστη και θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να ανταγωνιστεί από θέση ισχύος».

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουλίου του 2010, η Weather Finance ΙΙΙ ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφέροντος για πιθανή συναλλαγή για την πραγματοποίηση αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της WΙΝD Ελλάς, προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επιτυχία της. Μετά την παραλαβή των τελικών και δεσμευτικών προσφορών και τη διαβούλευση με τις προαναφερθείσες ομάδες πιστωτών ορισμένα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν βέλτιστες και τελικές προσφορές. Εγιναν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στην επιλογή της προτιμώμενης προσφοράς, σε συνέχεια της παραλαβής των βέλτιστων και τελικών προσφορών. Λήφθηκαν επίσης υπόψη και όλες οι προσφορές αποκλειστικά σε μετρητά που έλαβε η Weather Finance ΙΙΙ.