προτίθεται να επιχορηγήσει έναν νέο έλληνα μουσικό εκτελεστή για να παρακολουθήσει μαθήματα τελειοποίησης στην ειδικότητά του σε ένα από τα μεγάλα μουσικά κέντρα της Ευρώπης ή της Αμερικής. Για τον σκοπό αυτόν προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 35 ετών, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ιδρυμα (Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Μέρλιν 1 10671, Αθήνα) ως τις 31 Οκτωβρίου 2010. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών και από κάθε άλλο στοιχείο της καλλιτεχνικής δραστηριότητάς του.