Αλλαγές στην φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην Βουλή στα μέσα Νοεμβρίου.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει τη μείωση των συντελεστών φορολογίας των διανεμόμενων κερδών και αδιανέμητων κερδών, ανακατατάξεις των συντελεστών ΦΠΑ, αλλαγές στη φορολογία της υπεραξίας των μετοχών αλλά και των τσιγάρων, καθώς και την αναδιάρθρωση των φοροελεγκτικών και φοροεισπρακτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

-Θα υπάρξουν διορθώσεις στο καθεστώς φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών. Στο υπουργείο Οικονομικών διαπιστώνουν ότι η φορολόγηση των μερισμάτων πρέπει να αλλάξει, καθώς τα κέρδη που διανέμονται ως εισόδημα του μερισματούχου και φορολογούνται με συντελεστή 40%, έχουν ήδη φορολογηθεί και στην πηγή με συντελεστή 24%. Ομοίως, ο συντελεστής στα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων, τα κέρδη δηλαδή που επαναεπενδύονται θα μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 στο 20% από 24% που είναι σήμερα.

– Θα υπάρξουν αλλαγές στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα τσιγάρα. Διαπιστώθηκε πως η μείωση κατά 15% – 20% της κατανάλωσης, αλλά και η μείωση της αγοραστικής κίνησης των «ακριβών» τσιγάρων έπληξαν αισθητά τα έσοδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται αύξηση του ποσοστού του πάγιου φόρου που αποτελεί τμήμα του συνολικού επιβαλλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μια τέτοια κίνηση εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τις τιμές των «φθηνών» τσιγάρων, οδηγώντας σε κλείσιμο της ψαλίδας των τιμών μεταξύ φθηνών και ακριβών τσιγάρων.

– Οι αλλαγές στο ΦΠΑ θα δρομολογηθούν μετά τη λήψη σχετικών εγκρίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχεδιάζεται η μετάταξη ορισμένων ειδών πρώτης ανάγκης από το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11% στον πολύ χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο 5,5% (θα πάει στο 6%)και η παράλληλη αύξηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 11% στο 12% για τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, όλα τα είδη πολυτελείας που βαρύνονται με ΦΠΑ 11% θα φορολογηθούν με ΦΠΑ 23%.

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει έκτακτη ρύθμιση για τον συμψηφισμό των οφειλών επιχειρήσεων που υποχρεώνονται να καταβάλλουν ΦΠΑ για ποσά που δεν έχουν εισπράξει.