Αυστηρούς ελέγχους στις επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ για το πετρέλαιο θέρμανσης που διαθέτουν πρατηριούχοι και πωλητές θα κάνει το υπουργείο Οικονομικών. Στην περίπτωση όπου οι ίδιοι ή και οι σύζυγοί τους έχουν οφειλές προς το δημόσιο ή δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα παγώνουν οι επιστροφές.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Σ αυτήν ορίζεται ότι για όσους δικαιούχους επιστροφών φόρων διαπιστώνεται -μετά από έλεγχο των στοιχείων του ΗΦΑΙΣΤΟΣ- ότι είναι φορολογικά ενήμεροι οι επιστροφές θα πιστώνονται κανονικά στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Για όσους δικαιούχους όμως διαπιστώνεται ότι έχουν ληξιπρόθεσμα ατομικά χρέη, ληξιπρόθεσμα χρέη συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας, ληξιπρόθεσμα χρέη συζύγου ή έχουν σε βάρος τους εντολή δέσμευσης έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, καθώς και για όσους δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, το Πληροφοριακό Σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους δικαιούχους ότι λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων που παρουσιάζονται στη βάση δεδομένων του ΟΠΣΦ (TAXIS), το προς επιστροφή ποσό μεταβιβάζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας τους, από την οποία μπορούν να το εισπράξουν αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα που έχουν.