Οι απανταχού Ελληνες σκέφτονται τι μπορεί να γίνει για να διορθωθεί το κακό. Κάποιοι Ελληνες που ζουν και εργάζονται στην Ελβετία, στον τραπεζικό τομέα (άρα και τα «κόλπα» τα ξέρουν και κρίση έχουν) μου έστειλαν οκτώ πρακτικές προτάσεις για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και ζήτησαν τη δημοσίευσή τους σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τον υπουργό Οικονομικών. Τις δημοσιεύω λοιπόν, παρ΄ όλο που γνωρίζω ότι από την αρχή του χρόνου ανάλογες προτάσεις και πολύ περισσότερες έγιναν αρμοδίωςκαι αναρμοδίως- και όλες φυσικά έμειναν αναξιοποίητες. Η κυβέρνηση κάνει έναν διαρκή διάλογο που γίνεται για να γίνεται, αλλά δεν ακούει κανέναν πέραν της τρόικας και των ξένων θεσμικών. Εν πάση περιπτώσει, οι προτάσεις πρέπει να ακούγονται ακόμη και αν δεν εισακούονται, οπότε τις παραθέτω:

Απαγόρευση της διακίνησης μετρητών πάνω από 1.000 ευρώ. Ούτε καταθέσεις ούτε αναλήψεις από τις τράπεζες πρέπει να επιτρέπονται πάνω από αυτό το ποσόν. Καμία εμπορική συναλλαγή άνω των 1.000 ευρώ να μην αναγνωρίζεται από την Εφορία και να μην επιτρέπεται. Ολες οι μεταβιβάσεις ποσών από και προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πρέπει να συνοδεύονται από αποδείξεις ή άλλα έγγραφα.

Δεύτερον, φορολόγηση του πλούτου. Ολοι να υποχρεωθούν να δηλώσουν τον πλούτο τους σε μετρητά και σε αξίες και κάθε χρόνο να πληρώνουν έναν σταθερό φόρο από 0,1% ως 1%. Ταυτόχρονα να καταργηθούν όλοι οι άλλοι φόροι επί των ακινήτων. Ο φόρος να εφαρμόζεται και σε όλες τις καταθέσεις και τις αξίες εντός και εκτός Ελλάδος. Ο φόρος να επιβάλλεται στην καθαρή αξία της περιουσίας. Αν λοιπόν κάποιος έχει μια αξία 100 ευρώ και ένα δάνειο 50 ευρώ με υποθήκη αυτή την αξία, θα φορολογηθεί επί της καθαρής περιουσίας των 50 ευρώ.

Τρίτον, όλα τα τραπεζικά δάνεια- επισκευαστικά, κατασκευαστικά, καταναλωτικά- να καλύπτονται 100% από αποδείξεις. Αυτό θα σταματήσει τη φοροδιαφυγή στον κλάδο των κατασκευών και θα οδηγήσει τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων στις πραγματικές τους αξίες.

Τέταρτον, η φοροδιαφυγή πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα και οι περιουσίες των παραβατών πρέπει να δεσμεύονται και να κατάσχονται μέχρι συγγενών πρώτου βαθμού.

Πέμπτον, ο φόρος εισοδήματος πρέπει να μειωθεί άμεσα. Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής είναι τεράστιο κίνητρο φοροδιαφυγής.

Εκτον, να οριστεί ως αρχικό έτος το 2010 και να γίνουν αποδεκτά όλο το δηλωθέν εισόδημα και ο πλούτος ως νόμιμα, χωρίς αμφιβολία και χωρίς έλεγχο. Κάθε μελλοντική μεταβολή να πρέπει να τεκμηριώνεται και αν όχι, πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισόδημα και να φορολογείται αναλόγως.

Εβδομον, όλες οι αποδείξεις για προϊόντα και υπηρεσίες να εκπίπτουν σε ποσοστό 100% από τον φόρο. Οταν εκπίπτει μόνο μέρος τους, δεν είναι ισχυρό κίνητρο για τη συλλογή τους από τους καταναλωτές.

Ογδοον, πρέπει να δοθεί μάχη κατά της διαφθοράς. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να καταγγείλουν περιπτώσεις διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων αλλά φοβούνται τις επιπτώσεις. Να δοθεί δεκαετές φορολογικό κίνητρο για όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς.

Αυτές είναι οι προτάσεις των «ελβετών τραπεζιτών» για τη φοροδιαφυγή. Πολλές από αυτές έχουν ειπωθεί ξανά, κάποιες δεν με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να γίνονται προτάσεις και ακόμη καλύτερο θα ήταν αν ο υπουργός Οικονομικών άνοιγε τα αφτιά του και αξιολογούσε τουλάχιστον κάποιες από αυτές. Κάτι καλύτερο θα πετύχαινε, ειδικά στο θέμα της φοροδιαφυγής.