Προεξοφλώντας τα επενδυτικά κεφάλαια έναν νέο γύρο μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων από τη Fed, ξεπουλούν το δολάριο και στρέφονται σε άλλα νομίσματα και στον χρυσό. Το ενδεχόμενο αυτό καθιστά άλλα νομίσματα, όπως το ευρώ, και κυρίως τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, τα οποία έχουν υψηλότερα επιτόκια, πολύ πιο ελκυστικά από το αμερικανικό νόμισμα.