Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», ως το τέλος του Νοεμβρίου θα είναι έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο με ουσιώδεις αλλαγές στον υπολογισμό των προμηθειών και στον καθορισμό των τιμών που επιβαρύνουν τον καταναλωτή στα συμβόλαια των ασφαλιστηρίων ζωής.