Από το συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου θα αφαιρεθούν οι ακόλουθες δαπάνες:

Το συνολικό ποσό των εισφορών σε ταμεία ασφάλισης εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που έχουν καταβληθεί από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Το 20% της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού εφόσον αυτά δεν έχουν μεταβιβαστεί για τρία έτη από την αγορά τους.

Το σύνολο των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των προσώπων που τον βαρύνουν.

Ποσό 2.400 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά για τον ίδιο τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον: α) παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, β) είναι τυφλοί και είναι γραμμένοι στο Μητρώο Τυφλών που τηρείται στη νομαρχία, γ) είναι νεφροπαθείς και τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, δ) πάσχουν από μεσογειακή δρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος, ε) είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο και στ) είναι θύματα πολέμου.