Αρχισαν οι πρώτοι πλειστηριασμοί ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή ληξιπρόθεσμων οφειλετών του Δημοσίου. Πρόκειται για οφειλέτες οι οποίοι είχαν εντοπιστεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών να έχουν μεγάλες οφειλές στην Εφορία και την ίδια στιγμή εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Στις 18 Αυγούστου από τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΓΓΠΣ είχαν εντοπιστεί 90 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 35,9 εκατ. ευρώ, με οφειλή άνω των 200.000 ευρώ ο καθένας και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκατ. ευρώ (917 ακίνητα σε όλη την επικράτεια, σχέση οφειλής/ αξία ακίνητης περιουσίας 1:1,5 τουλάχιστον). Στους οφειλέτες αυτούς είχαν σταλεί επιστολές-προσκλήσεις για εξόφληση των οφειλών τους ως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κινήθηκαν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης. Δεκατέσσερις οφειλέτες με συνολικές οφειλές 9,1 εκατ. ευρώ είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και κατέβαλαν έναντι αυτών 785.000 ευρώ, ενώ για δύο οφειλέτες με συνολικές οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ υπήρξε δικαστική αναστολή είσπραξης και για 25 οφειλέτες με συνολικές οφειλές 9,1 εκατ. ευρώ δρομολογήθηκαν νέες κατασχέσεις.