«Η στρατηγική μας είναι να επενδύσουμε στην κρίση αξιοποιώντας τις όποιες ευκαιρίες προκύπτουν από αυτήν και προσέχοντας τους κινδύνους που εγκυμονούν» τονίζει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο κ. Ρόμπι Μπουρλάς, γενικός διευθυντής της αλυσίδας καταστημάτων Ρublic, η οποία στη διάρκεια των πέντε τελευταίων χρόνων έχει επενδύσει περί τα 60 εκατ. ευρώ.