Τo θρίλερ ανάμεσα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες για το πόσο ήταν τελικώς το έλλειμμα της χώρας το 2009 (και κατ΄ επέκταση το 2010) θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τον τίτλο «Το τίμημα των αστερίσκων». «Οσο τα ελληνικά στοιχεία έχουν τους αστερίσκους της Εurostat οι αγορές δεν θα τα εμπιστεύονται και κατ΄ επέκταση δεν θα εμπιστεύονται ούτε τους ελληνικούς τίτλους» σημείωνε παράγοντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.