Την απόφαση για έναρξη λειτουργίας γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ύστερα από ενδελεχή μελέτη της οικονομίας της χώρας, η οποία διευρύνει συνεχώς τις επιχειρηματικές σχέσεις της με την Κύπρο.