Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια, διάρκειας 13 εβδομάδων, στις 19 Οκτωβρίου, με τα οποία στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 900 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Παρασκευή.

Κατά την τελευταία έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων, στις 21 Σεπτεμβρίου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 3,98%.

Οι προσφορές είχαν υπερκαλύψει το ζητούμενο ποσό κατά 6,25 φορές και ο ΟΔΔΗΧ είχε αποδεχθεί συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές 90 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές είχαν απορροφήσει το 72% της έκδοσης,

Εκτιμάται ότι πλέον, έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες για επιτόκιο κοντά στο 3,50% μετά τα θετικά μηνύματα από την τελευταία δημοπρασία των 6μηνων εντόκων γραμματίων.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 22α Οκτωβρίου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, κατά τη διάρκεια της
οποίας μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού.