Θετικά αποτελέσματα συνεχίζουν να καταγράφουν οι εταιρείες Chartis Ελλάς ΑΕ και Νational Union Fire Ιnsurance Co. of Ρittsburgh, ΡΑ, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να ξεπερνά τα 76 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2010 (που έληξε στις 31 Αυγούστου 2010), σημειώνοντας αύξηση 54,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα του 2009.

Παράλληλα η βασική σύνθεση του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, με τον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων (business solutions) να απαρτίζει το 33% του χαρτοφυλακίου και τον τομέα των προσωπικών ασφαλίσεων (personal solutions) το 67%. Το χαρτοφυλάκιο των business solutions σημείωσε 15,2% αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων, με όλους τους επί μέρους επιχειρηματικούς κλάδους να καταγράφουν θετικά πρόσημα. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν ο κλάδος αστικής ευθύνης και διαχείρισης κρίσεων και ο κλάδος χρηματικών απωλειών.

Επιπλέον υψηλή άνοδος καταγράφηκε και στη νέα παραγωγή των ασφαλίσεων επαγγελματικών ευθυνών, όπου η Chartis διαθέτει ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, προσαρμοσμένων στην ελληνική νομοθεσία και στις ανάγκες της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας.