Ακαθάριστα ασφάλιστρα ύψους 59,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία του ασφαλιστικού ομίλου Εrgo, Victoria, για το α΄ εξάμηνο του 2010 έναντι 40,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 49%.

Οπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, με βάση τα στοιχεία αυτά το μερίδιο αγοράς της διευρύνθηκε στο 4,86% έναντι 3,22% που κατείχε το α΄ εξάμηνο του 2009 και εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ζημιών. Η αύξηση παραγωγής καταγράφεται σε όλους τους κλάδους όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, με πιο μεγάλη αυτή των λοιπών κλάδων, όπου έφθασε το 79,68%.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Εrgo, με συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα 19 δισ. ευρώ, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ευρώπη.

Εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες, επικεντρώνοντας στις χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.