Στις 27 Οκτωβρίου θα εκδικαστούν τελικώς στο Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις του κ. Τόλη Βοσκόπουλου με τις οποίες ζητεί να ακυρωθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που του έχουν καταλογιστεί από την Εφορία για την τετραετία 1993-1997. Το Δημόσιο διεκδικεί το ποσό των 5,7 εκατ. ευρώ. Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις επιβλήθηκαν στον κ. Βοσκόπουλο λόγω της μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών και για τις ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος που υπέβαλε την τετραετία αυτή.