Στα τέλη Οκτωβρίου, θα εκδοθεί το Διορθωτικό-Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Τιμών Φαρμάκων. Ο σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος καταγγέλλει ότι η καθυστέρηση παραβαίνει τις αγορανομικές διατάξεις, με βάση τις οποίες το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών έπρεπε να έχει εκδοθεί, εντός 20 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Οι ενστάσεις που κατέθεσαν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν εξεταστεί, αναφέρει το υπουργείο, και το δελτίο τιμών θα συμπεριλαμβάνει και τις τιμές για τα νέα φάρμακα για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση έως 30 Ιουνίου. Έκδοση νέου Δελτίου Τιμών αναμένεται το Δεκέμβριο του 2010.

Όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο υπουργείο, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η τρέχουσα τιμή των φαρμάκων που δεν έχουν τιμολογηθεί με το Δελτίο Τιμών της 8ης Σεπτεμβρίου είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι την έκδοση του Διορθωτικού-Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών, στο τέλος του Οκτωβρίου.

Με την ίδια βεβαίωση, σημειώνει το υπουργείο, θα πιστοποιείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι τιμές αυτές να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων σε άλλες χώρες.