Με περίπου 32 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όλης της χώρας από το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.

Το κονδύλι, το οποίο προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και αφορά το μήνα Οκτώβριο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις Νομαρχίες για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών τους δαπανών, καθώς και για τη βελτίωση και συντήρηση του οδικού τους δικτύου.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών θα καταβάλει 10.976.131 ευρώ για το οδικό δίκτυο, 11.438.070 για επενδυτικές δαπάνες και 9.778.414 για λειτουργικές δαπάνες.