Ο κ. Ι. Κουκιάδης ετοιμάζει το τελικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον ΟΜΕΔ