Η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ υποχώρησε κατά 1,7% στα τέλη Σεπτεμβρίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Τα δάνεια σε ευρώ προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής διαμορφώθηκαν στα 94,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα συγκριτικά με 95,9 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά λόγω της κρίσης χρέους στη χώρα και στηρίζονται στην ΕΚΤ για την χρηματοδότησή τους, σημειώνει το Reuters.

Στις αρχές του έτους η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ είχε διαμορφωθεί στα 49,7 δισ. ευρώ.