Περισσότερες από 300 ολοκληρωμένες προτάσεις υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» (www.kainotomeis.gr), που προκήρυξαν με κοινή πρωτοβουλία τους ο ΣΕΒ και η Εurobank ΕFG.