Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο θα πετύχει αλλά πιθανότατα θα ξεπεράσει τους στόχους που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκτιμά σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA).

Οπως ανακοινώθηκε από την έδρα της υπηρεσίας στην Κοπεγχάγη, οι 15 χώρες-μέλη της ΕΕ που είχαν επικυρώσει το Πρωτόκολλο (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία) μείωσαν τις εκπομπές τους τη διετία 2008-2009 κατά 250 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτό σημαίνει ότι θα ξεπεράσουν το στόχο του Κιότο για μείωση των εκπομπών κατά 8% το διάστημα 2008-2012, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Πάντως η Αυστρία, η Δανία και η Ιταλία «πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες έως το 2012 προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δική τους συνεισφορά στον κοινό στόχο» επισημαίνει η έκθεση.

Η ΕΕΑ εκτιμά επίσης ότι η ΕΕ θα πετύχει το στόχο που έχει θέσει μονομερώς για το 2020, μια μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε στο AFP ότι η παρατηρούμενη μείωση των εκπομπών οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση, η οποία μείωσε τη βιομηχανική δραστηριότητα στις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Η έκθεση της EEA έρχεται μία ημέρα πριν από Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που θα συνέλθει στο Λουξεμβούργο.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν αρκεί για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, πρόκειται να λήξει το 2012. Παρά τις αλλεπάλληλες συνόδους του ΟΗΕ, η διεθνής κοινότητα δεν έχει καταφέρει να καταλήξει στη δεσμευτική συμφωνία που θα διαδεχτεί το Πρωτόκολλο.