Μέτρα στήριξης των ανέργων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης δρομολογούν τα υπουργεία Θαλασσίων Υποθέσεων και Εργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η χορήγηση ασφάλισης χωρίς όριο ενσήμων.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων κ. Γ. Διαμαντίδης σε συνάντησή του σήμεραμε εκπροσώπους των σωματείων εργαζομένων της ΝΕΖ, σύντομα ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσουν σε ρυθμίσεις ώστε οι άνεργοι της ΝΕΖ να προσκομίζουν κάποια δικαιολογητικά ή την κάρτα ανεργίας για να μη διακόπτεται η ηλεκτροδότησή τους και η παροχή νερού για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε συνεννόηση με την αρμόδια υπουργό Εργασίας κυρία Λούκα Κατσέλη, θα προχωρήσει άμεσα η χορήγηση ασφάλειας υγείας σε όλους τους εργαζόμενους της ΝΕΖ που είναι άνεργοι χωρίς όριο ενσήμων ως ένα έκτακτο μέτρο σε υλοποίηση της εξαγγελίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για «κανέναν άνεργο χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας».

Οπως είπε ο κ. Διαμαντίδης εξετάζεται η ενίσχυση της απασχόλησης με ενδεχόμενη επιδότηση των ανέργων της ΝΕΖ, όπως και επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στη ΝΕΖ.

Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας είπε ακόμη ότι σε συνεργασία με τον ΟΛΠ γίνεται επεξεργασία ενός στρατηγικού σχεδίου για την οργάνωση, ανάπτυξη και εμπορική προώθηση της ΝΕΖ ότι η ΝΕΖ οριοθετείται ως βιομηχανική ζώνη σύμφωνα με παλαιότερες δεσμεύσεις χωροθέτησης ότι αγοράζεται από τον ΟΛΠ νέα πλωτή δεξαμενή για εγκατάσταση και εκμετάλλευση στη ΝΕΖ.