Στο Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναβλήθηκε, για της 27 Οκτωβρίου 2010, η εκδίκαση των αιτήσεων του Τόλη Βοσκόπουλου, με τις οποίες αμφισβητεί τα εισοδήματα και τα πρόστιμα που του καταλογίζει η Εφορία για την περίοδο 1993 -1997.

Η οφειλή του τραγουδιστή στην Εφορία ανέρχεται στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τις προσαυξήσεις.

Το χρέος οφείλεται στην επιβολή των προστίμων και τις προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν στον Βοσκόπουλο, λόγω της μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές από τα νυκτερινά κέντρα της Αθήνας και της συμπρωτεύουσας, κ.λπ.

Οι υποθέσεις ήταν να συζητηθούν σήμερα στο ΣτΕ, αλλά αναβλήθηκαν αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, λόγω κωλύματος του εισηγητή Ι. Γράβαρη.