Οσον αφορά την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που δεν έχουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά τους, το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι στις περιπτώσεις συζύγων δεν απαιτείται αλλαγή λογαριασμού από το όνομα του ενός στο όνομα του άλλου, ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο είναι δικαιούχος.

Επίσης, στην περίπτωση αλλαγής ονόματος στην έκδοση του λογαριασμού μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, θα μεταφέρεται η προκαταβολή από τον παλαιό στον νέο πελάτη χωρίς καμία επιβάρυνση. Οπου απαιτείται προκαταβολή, η αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα γίνεται άμεσα αποδεκτή, η δε προκαταβολή δεν θα καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, αλλά σε έξι ισόποσες άτοκες διμηνιαίες δόσεις μέσω των λογαριασμών.

Εάν απαιτείται υποβολή νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου- Εγκαταστάτη (εφόσον έχουν περάσει 14 χρόνια από την υποβολή της προηγούμενης), η δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε έξι μήνες από την αλλαγή του ονόματος του λογαριασμού. Υπόχρεος για την υποβολή είναι ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Τέλος, σημαντικό είναι ότι οι μειώσεις κατά 10% ή 20% αναφέρονται στη σημερινή τιμή του οικιακού τιμολογίου. Οι αυξήσεις για τις άλλες κατηγορίες καταναλωτών δεν εφαρμόζονται στους δικαιούχους του ΚΟΤ.