Σε νέες δομές που στο μέλλον θα διευκολύνουν την είσοδο ιδιωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χτίζεται η ΔΕΗ. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε χθες το «σπάσιμο» της επιχείρησης μέσω της σύστασης 100% θυγατρικής της Διανομής, ενώ η θυγατρική της Μεταφοράς θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση. Οι κινήσεις γίνονται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Ελλάδας προς την κοινοτική οδηγία για τον διαχωρισμό των δικτύων από τις άλλες δραστηριότητες των ενεργειακών επιχειρήσεων της Ευρώπης.

Στη θυγατρική της Διανομής θα μεταφερθούν τα πάγια στοιχεία, δηλαδή τα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης, μαζί με τους 7.000 εργαζομένους της αντίστοιχης γενικής διεύθυνσης, ενώ η θυγατρική της Μεταφοράς, όταν ιδρυθεί, θα έχει το μάνατζμεντ των δικτύων υψηλής τάσης και θα στελεχωθεί με τα 1.200 άτομα της αντίστοιχης γενικής διεύθυνσης.

Το συγκεκριμένο υπόδειγμα λειτουργίας είναι η πιο ήπια από τις τρεις επιλογές (οι άλλες δύο είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός και ο ανεξάρτητος διαχειριστής) που αφήνει στα κράτη-μέλη της ΕΕ η κοινοτική οδηγία. Στελέχη της ΔΕΗ πάντως έλεγαν χθες στο «Βήμα» ότι «δεν είναι σίγουρο το κατά πόσο η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τη συγκεκριμένη λύσηκαι δεν θα προτείνει στην τρόικακάτι άλλο πιο σύνθετο, γεγονός που θα προκαλέσει αντιδράσεις, όπως έγινε φανερό στη διάρκεια του συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ». Στην ομιλία της πάντως την Παρασκευή η υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη ανέφερε ότι μελετά προσεκτικά την πρόταση της ΔΕΗ.

Εφόσον επιλεγεί από την κυβέρνηση η πρόταση της ΔΕΗ για τις δύο θυγατρικές ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου που καθυστερεί λόγω των ενεργειακών εξελίξεων με την τρόικα.

Το νέο αναπτυξιακό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», θα στηριχθεί στη μονάδα φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης με 800 μεγαβάτ, στις λιγνιτικές μονάδες της Φλώρινας και της Πτολεμαΐδας (παρά τα βαριά πρόστιμα που θα δεχτεί η χώρα μας λόγω λιγνίτη από το 2013, γεγονός μάλλον παράδοξο ως επιλογή), καθώς και στην παραγωγή περίπου 1.000 μεγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 καταργείται η δωρεάν κατανομή ρύπων για τους ηλεκτροπαραγωγούς και η ΔΕΗ θα έχει μεγάλη ανάγκη εσόδων, αφού θα δέχεται διαρκώς ποινές για τις ρυπαίνουσες μονάδες. Πρόσφατα ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθ. Ζερβός είχε εκτιμήσει ως λογικές τις μεσοσταθμικές αυξήσεις της τάξης του 4% με 4,5% ετησίως από το 2011 ως και 2013 (δηλαδή συνολικά περί το 15%, που σημαίνει στην πράξη ότι οι πραγματικές αυξήσεις θα είναι περισσότερες) προκειμένου να καλυφθεί από τη ΔΕΗ το κόστος των ελεύθερων δημοπρασιών (full auctioning) στο χρηματιστήριο των ρύπων.

Στη ΔΕΗ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το υδροηλεκτρικό έργο στον Αχελώο, αφού πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες εισηγούνται ότι είναι πολύ μεγάλης δυναμικότητας, ενώ υπάρχει «ισχυρή αντιπολίτευση» σε αυτό που υποστηρίζει ότι ένα τεράστιο υδροηλεκτρικό στον Αχελώο θα «κολλήσει» στο συμβούλιο της Επικρατείας και εισηγούνται ηπιότερη κατασκευή.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει επενδύσεις 2 δισ. ευρώ ετησίως, κάτι που απαιτεί ισχυρό δανεισμό από το εξωτερικό. Η ΔΕΗ έχει ουσιαστικά δυνατότητα επιπλέον δανεισμού περί τα 2,5 δισ. ευρώ, καθώς σε διαφορετική εξέλιξη το χρέος της θα υπερβεί τα 6,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον όρο που έχει τεθεί σε αρκετές δανειακές συμβάσεις για διατήρηση της σχέσης δανείων προς πάγια στο 0,5.

Σημαντικός όσο και αστάθμητος παράγοντας στο νέο business plan της ΔΕΗ θα είναι η πολιτική εσωτερικών εξοικονομήσεων. Υπενθυμίζεται ότι είχε χαρακτηριστεί «εντελώς ανεφάρμοστος» από τους αναλυτές ο στόχος της εξοικονόμησης από λειτουργικές δαπάνες 500 εκατ. ευρώ ετησίως ως το 2014.

Το 2007 ο ξένος οίκος Βooz Αllen Ηamilton είχε εκπονήσει μελέτη για λογαριασμό της ΔΕΗ με την οποία είχε συστήσει συγκεκριμένες πηγές εσωτερικής εξοικονόμησης περί τα 700 εκατ. ευρώ ετησίως αξιολογώντας μάλιστα αναλυτικά τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν οικονομίες κλίμακας. Παρά το γεγονός η μελέτη παραγγέλθηκε από την προηγούμενη διοίκηση, ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που θα είχε η ΔΕΗ εν όψει ανταγωνισμού εξανεμίστηκε. Η σημερινή διοίκηση Ζερβού έχει υπόψη της τη μελέτη και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει τμήματα από αυτήν στο νέο επιχειρησιακό.