«Η καταβολή του επιδόματος αδείας στους δικαιούχους μισθωτούς έπρεπε ήδη να έχει γίνει μέχρι την 30ή Ιουνίου» αποφάνθηκε η Επιθεώρηση Εργασίας αφού εξέτασε προσφυγή της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ παρουσία του προεδρείου της ΕΔΟΠ και εκπροσώπων της επιχείρησης. Η επιθεώρηση δέχεται τη δέσμευση της ΔΕΗ ότι η καταβολή θα γίνει το αργότερο με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του μηνός Νοεμβρίου του 2010, ενώ συστήνεται η καταβολή του χωρίς συμψηφισμό με προβλεπόμενες μειώσεις. Επίσης, σε έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας που επικαλείται εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών και αφορά τη μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων της ΔΕΗ, αναφέρεται ότι δεν πρόκειται περί δημοσίων κτιρίων γιατί η ΔΕΗ δεν είναι Δημόσιο και σύμφωνα με το ΠΔ 361/92 αλλά και με τον Νόμο 3429/2005 εντάσσεται εκτός ευρύτερου δημόσιου τομέα.