Ακυρώθηκε ως αντισυνταγματικός και παράνομος από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ο κανονισμός λειτουργίας των Πρακτορείων Αμοιβαίου Στοιχήματος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού το 1997.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι ο κανονισμός αυτός είναι αντισυνταγματικό (αντίθετος στο άρθρο 43 του Συντάγματος) και κατά συνέπεια παράνομος, καθώς λόγω του κανονιστικού περιεχομένου του έπρεπε να εκδοθεί με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Με τον κανονισμό αυτό εισήχθησαν νέες βλαπτικές για την άσκηση του επαγγέλματος των πρακτόρων ρυθμίσεις υποστήριζε η Πανελλήνια Ένωση Πρακτόρων Προΰπποδρομιακού Στοιχήματος, η οποία είχε προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.