Συνεχίζει τον κατήφορο η οικοδομική δραστηριότητα, με τον αριθμό των νέων αδειών να παρουσιάζει πτώση τον Ιούλιο του 2010 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα κατά 20,1%. Μεγαλύτερη είναι η πτώση σε ό,τι αφορά τον όγκο και την επιφάνεια των νέων οικοδομικών αδειών, όπου η μείωση είναι 32,1% και 32,3% αντίστοιχα.

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους σε 5.184 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.015.500 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.809.800 κυβικά μέτρα όγκου.

Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της επικράτειας ανήλθε σε 5.156 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 986.900 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.675.900 κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 20,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,5% στην επιφάνεια και κατά 29,1% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2009 ως τον Ιούλιο 2010, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικήςδημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 52.510 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11.338.500 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 41.403.700 κυβικά μέτρα όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση κατά 11,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,8% στην επιφάνεια και κατά 25,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2008- Ιουλίου 2009. Κατά την ίδια χρονική περίοδο Αυγούστου 2009- Ιουλίου 2010 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 10,9% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,8% στην επιφάνεια και κατά 25,2% στον όγκο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2008- Ιουλίου 2009. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για την ανωτέρω περίοδο είναι 3,1%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της επικράτειας μείωση κατά 10,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 21,2% στην επιφάνεια και κατά 25,8% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2009. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 10,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,4% στην επιφάνεια και κατά 24,8% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2009.