Η αβεβαιότητα για το μέλλον της εργασίας τους κυριεύει περισσότερους Ελληνες. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο το 42% των Ελλήνων ζει υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, ενώ στην Ευρώπη κατά μέσον όρο μόνο ένας στους τέσσερις (το 25%) αισθάνεται ότι απειλείται η εργασία του. Περισσότερο ανασφαλείς από τους Ελληνες εμφανίζονται μόνο οι Λετονοί, όπου το ποσοστό αγγίζει το 58%. Η ζοφερή ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων καταγράφεται και στις απαντήσεις τους για τα γενικότερα συναισθήματά τους (θετικά και αρνητικά).

Οπως επισημαίνεται στην έρευνα, «για την ψυχική υγεία σε συνδυασμό με την εργασία, οι έλληνες ερωτηθέντες φαίνεται ότι ανησυχούν και εκφράζουν λιγότερο θετικά συναισθήματα σε σύγκριση με τον μέσον όρο των ευρωπαίων συμπολιτών τους». Αλλά και αντιστρόφως, όχι μόνο οι απαντήσεις σε ερωτήματα για «ευτυχία», για «ηρεμία», για «ενεργητικότητα» είναι σαφώς πιο επιφυλακτικές, αλλά και τα «αρνητικά συναισθήματα είναι πιο συχνά σε σύγκριση με τον μέσον όρο».

Στην Ελλάδα «τα ποσοστά αυτών που νιώθουν “ιδιαίτερη ένταση και κόπωση τον περισσότερο καιρό” είναι μεγαλύτερα από τον μέσον όρο».