Ενας άνδρας στους τρεις και μία γυναίκα στις πέντε, ηλικίας 25-34 ετών, εξακολουθούσαν κατά τη διάρκεια του 2008 στην Ευρωπαϊκή Ενωση να κατοικούν στο σπίτι των γονιών τους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Εurostat.

Στις ηλικίες 18-24 ετών η αναλογία είναι πολύ υψηλότερη: το 71% των γυναικών και το 82% των ανδρών ζούσαν στην οικογενειακή εστία. Συνολικά το 46% των ευρωπαίων νεαρών ενηλίκων, ηλικίας 18-34 ετών, δηλαδή 51 εκατομμύρια άνθρωποι, ζούσαν στο σπίτι των γονιών τους το 2008, υπογραμμίζει η Εurostat.

Το φαινόμενο αυτό είναι πιο οξύ στις χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης οι νεαροί ενήλικοι έχουν την τάση να εγκαταλείπουν νωρίτερα την οικογενειακή εστία. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα προς το ζην, ενώ ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν εργάζονται αμέσως μετά το σχολείο διότι συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των νεαρών ενηλίκων που ζουν στο σπίτι των γονιών τους ενώ ταυτόχρονα εργάζονται το 36% έχει προσωρινή απασχόληση.