Ο Αlbert Ηirschman στο βιβλίο του «Αποχώρηση,διαφωνία και υπακοή»υποστηρίζει ότι σε περιόδους παρακμής τα μέλη οργανώσεων,οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων και οι πολίτες κρατών έχουν την επιλογή να αποχωρήσουν,να διαφωνήσουν πιέζοντας για αλλαγές ή να υπακούσουν στον θεσμό στον οποίο ανήκουν.Σε ποια από τις τρεις κατηγορίες θα εντάσσαμε εκείνους που στη διάρκεια της κρίσης παραμένουν σιωπηλοί γιατί δεν εκπροσωπούνται από κόμματα ή συνδικάτα; Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις των τελευταίων μηνών δεν προέρχονταν από τους κατ΄ εξοχήν «χαμένους» από την κρίση: ανέργους,νέους,μετανάστες, μισθωτούς αμειβόμενους με «μπλοκάκι»,εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.