Αναστέλλεται η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Την απόφαση αυτή έλαβε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου κ. Α. Μαρτίνης μετά την καταγγελία της σύμβασης αιμοκάθαρσης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ως συνέπεια της μη έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, «το Ιδρυμα επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της αβελτηρίας των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ανεξήγητης σπουδής συγκεκριμένων προέδρων οργανισμών».