Αντικατάσταση του βιβλίου και του μαυροπίνακα με το e-book και τον ηλεκτρονικό διαδραστικό πίνακα, επιμόρφωση των καθηγητών στα νέα μέσα και προσομοίωση των γενικών εξετάσεων με τη χρήση υπολογιστή, είναι μερικές από τις όψεις του της ψηφιακής διάστασης του Νέου Σχολείου, το οποίο αρχίζει να μπαίνει από τη φετινή χρονιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι τρεις βασικοί άξονες που αποτελούν την ψηφιακή πολιτική για το Νέο Σχολείο αφορούν τις υποδομές και τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση των δασκάλων σε αυτά τα νέα ηλεκτρονικά και διαδραστικά μέτρα και κυρίως τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακό. Βασικά εργαλεία του μαθητή δεν θα είναι πια το βιβλίο και ο πίνακας, αλλά το ηλεκτρονικό βιβλίο και ένας ηλεκτρονικός διαδραστικός πίνακας.

Κατά την επίσημη παρουσίαση του «ψηφιακού σχολείου» στους μαθητές του νεόδμητου 1ου Επαγγελματικού-Γενικού Λυκείου Μούδρου στη Λήμνο, η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι το όραμα του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου -στον οποίο έδωσε το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο- που μπορεί να αποτελέσει πρωτοπορία με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τόσο την Άννα Διαμαντοπούλου όσο και τον εισηγητή του «ψηφιακού σχολείου», γενικό γραμματέα Βασίλη Κουλαΐδη, καθώς και τους καθηγητές για το μεράκι τους και τους μαθητές για τη διάθεση για μάθηση.

Όσον αφορά την επιμόρφωση των καθηγητών στα νέα μέσα, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα μπορούσαν και τα ίδια τα παιδιά που έχουν ως «δεύτερη φύση» τους το θέμα του Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής εποχής, να τους επιμορφώσουν.

Επισήμανε ακόμη ότι θα υπάρχει ακόμα και περιβαλλοντικό όφελος με τη μείωση των βιβλίων, τα οποία κάποια στιγμή, όπως είπε, ενδεχομένως να απαρτίζουν μια βιβλιοθήκη στα σχολεία, από όπου θα μπορούν οι μαθητές να δανείζονται.

Ανέφερε δε ότι επόμενο στάδιο θα είναι και η προσομοίωση των γενικών εξετάσεων με τη χρήση υπολογιστή, ώστε οι μαθητές να προετοιμάζονται και να αυτοαξιολογούνται εν όψει των πανελλαδικών, αλλά και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονιάς.

Πώς υλοποιείται το «ψηφιακό σχολείο»

Ψηφιακή τάξη (δίκτυα και εξοπλισμοί)

Τα σχολεία προμηθεύονται: Συστήματα διαδραστικής διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες, data-projectors) αρχικά στη Β’ Γυμνασίου (1.250 σχολεία που υπέβαλαν σχετικό αίτημα τους προηγούμενους μήνες) και στη συνέχεια σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Α’, Β’, Γ’) και την Στ’ Δημοτικού σε 1.190 Γυμνάσια (60% του συνόλου) και 5.200 Δημοτικά (85% του συνόλου).

Φορητό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα 800 ολοήμερα δημοτικά και όλα τα Γυμνάσια, καθώς και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε 400 σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα 1.300 σχολεία σε 57 Δήμους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση μέσω Μητροπολιτικών Αστικών Δικτύων (ΜΑΝ) οπτικών ινών.

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Δημιουργείται δημόσια διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, με δυνατότητες ενεργού εμπλοκής των χρηστών με εργαλεία Web 2.0 στην οποία θα είναι ενσωματωμένα:

  • Όλα τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή και εμπλουτισμένα με πρόσθετο διαδραστικό υλικό (animations, videos, κ.λπ.).
  • Ψηφιακή υποστηρικτική διδασκαλία (βιντεοσκοπημένες πρότυπες διδασκαλίες) για τα βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Σχέδια μαθημάτων για κάθε ενότητα όπου εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία.
  • Πρόσθετο ψηφιακό υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο, κ.λπ.
  • Δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε τάξης (ανταλλαγή εργασιών μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, απουσίες κ.λπ.).

Με βάση αυτήν την πλατφόρμα δίνεται πρόσβαση από το σπίτι, στο μεν μαθητή για περαιτέρω εμπέδωση της ύλης και εξάσκηση, στο δε γονιό για να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του. Ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα εργαλείο που αναβαθμίζει την καθημερινή του διδασκαλία.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιμόρφωση 103.000 εκπαιδευτικών (57,2% του συνόλου) στη διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ στα μαθήματα ειδικότητάς τους και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Δημιουργείται ειδική e-πλατφόρμα για από απόσταση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Αντικαθίστανται τα διαφορετικά σημερινά βασικά συστήματα καταγραφής δεδομένων του εκπαιδευτικού συστήματος με ένα ενιαίο διαλειτουργικό σύστημα, στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανάλογα με το επίπεδο της λειτουργίας του (π.χ. ο γονιός του παιδιού του, ο εκπαιδευτικός της τάξης του, ο σχολικός σύμβουλος των σχολείων που εποπτεύει, κ.ο.κ). Όλα τα σχολεία της χώρας αποκτούν την ηλεκτρονική τους καρτέλα, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως όλα τα στοιχεία τους (μαθητές, προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ).

Τέλος, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνεται δράση με στόχο την ενημέρωση γονέων, μαθητών, και εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου (safer internet). Η εκπαιδευτική τηλεόραση μετατρέπεται σε multimedia πλατφόρμα συνδεδεμένη με τα σημαντικότερα sites κοινωνικής δικτύωσης.