Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το ΑΣΕΠ τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζει για το άμεσο μέλλον, προκειμένου να επιταχύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για τον ίδιο λόγο, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού επιδιώκει και την επίτευξη διαλειτουργικότητας με φορείς που εκδίδουν πιστοποιητικά για τους διαγωνισμούς του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους στο δικτυακό τόπο opengov.gr μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου.