Έλληνες ερευνητές συμμετείχαν στις ερευνητικές προσπάθειες των δύο ρωσικής καταγωγής επιστημόνων που βραβεύτηκαν από κοινού με το φετινό Νόμπελ Φυσικής 2010 που απένειμε η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Συγκεκριμένα, οι Andre Geim και Konstantin Novoselov, που τώρα εργάζονται στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, τιμήθηκαν «για τα πρωτοποριακά πειράματά τους σχετικά με το δισδιάστατο υλικό γραφένιο», την πιο λεπτή και ισχυρή μεμβράνη άνθρακα.

Στην ερευνητική αυτή προσπάθεια συνεργάστηκαν στενά με τους βραβευθέντες ο καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών Κώστας Γαλιώτης, διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη, μαζί με τους συνεργάτες του στο Ινστιτούτο (Δρ. Παρθένιος), καθώς επίσης ερευνητές του πανεπιστημίου Πατρών (επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγγελής).

Η ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΤΕ/ ΕΙΧΗΜΥΘ αφορά τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του γραφενίου σε εφελκυσμό και «θλίψη», καθώς επίσης στην παραγωγή νανοσυνθέτων υλικών με βάση το γραφένιο. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται διεξοδικά και η φυσική του γραφενίου με την τεχνική της φασματοσκοπίας Raman.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, μερικά αποτελέσματα από την κοινή ερευνητική προσπάθεια με τους δύο φετινούς νομπελίστες περιγράφονται στις ακόλουθες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά:

«From Graphene to Carbon Fibres: Mechanical Deformation and Development of a Universal Stress Sensor,» by Frank, O., Tsoukleri, G., Riaz, I., Papagelis, K., Parthenios, J., Ferrari, A. C., Novoselov, K.S., and Galiotis, C., Arxiv.org (2010).

«Compression Behavior of Single-Layer Graphenes» by Frank, O., Tsoukleri, G., Parthenios, J., Papagelis, K., Riaz, I., Jalil, R., Novoselov, K.S., and Galiotis, C., ACS Nano, 4(6): 3131-3138 (2010).

«Subjecting a graphene monolayer to tension and compression» by Tsoukleri, G., Parthenios, J., Papagelis, K., Jalil, R., Ferrari, A.C., Geim, A.K., Novoselov, K.S., and Galiotis, C., Small, 5 (21): 2397-2402 (2009).

«Uniaxial strain in graphene by Raman spectroscopy: G peak splitting, Gruneisen parameters, and sample orientation» by Mohiuddin, T.M.G., Lombardo, A, Nair, R.R., Bonetti, A., Savini, G., Jalil, R., Bonini, N., Basko, D.M., Galiotis, C., Marzari, N., Novoselov, K.S., Geim, A.K., and Ferrari, A.C., Physical Review B, 79 (20): Art No. 205433 (2009).