Την άμεση αντίδραση 5 μετόχων μειοψηφίας της Crown Ηellas Can που ελέγχουν αθροιστικά το 13,78% του μετοχικού κεφαλαίου προκάλεσε η τρίτη προσπάθεια της μητρικής πολυεθνικής εταιρείας Carnaudmetalbox να αποσύρει τη μετοχή από το ταμπλό υποβάλλοντας υποχρεωτική δημόσια πρόταση, η οποία αν δεν επιτύχει η διαδικασία θα συνεχιστεί με τη μέθοδο της συγχώνευσης διά της εξαγοράς. Οι πέντε μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και η κυπριακή Μittica του κ. Ι. Τζιβέλη, έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εξώδικο στην ίδια την εταιρεία με βασικά αιτήματα τη μετατροπή της υποχρεωτικής σε προαιρετική δημόσια πρόταση, «καθώς αυτή δεν προέκυψε από αλλαγή ελέγχου στην εταιρεία», τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης με βασικό αντικείμενο την αναστολή της απόφασης για συγχώνευση διά εξαγοράς και την άσκηση της εταιρικής αγωγής κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «για τις πράξεις, αποφάσεις και παραλείψεις τους σχετικά με την προταθείσα συγχώνευση δι΄ εξαγοράς».

Οπως υποστηρίζουν οι μέτοχοι της μειοψηφίας, το προσφερόμενο τίμημα των 9,74 ευρώ είναι ιδιαίτερα υποτιμημένο, καθώς οδηγεί σε ένα δείκτη ΕV/ΕΒΙΤDΑ 2,7, όταν σε άλλες περιπτώσεις ο σχετικός δείκτης είχε διαμορφωθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (6,4 για την ΑΒ Βασιλόπουλος, 7,3 για τη Ηyatt, 6 για τη Vodafone, κτλ.). Με αφορμή την πρόταση της Crown Ηellas, ο ΣΜΕΧΑ με πρόσφατη επιστολή του ζητούσε να αλλάξει η νομοθεσία και να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις εξόδου μιας εταιρείας από το ΧΑ, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα δικαιώματα μειοψηφίας.

Η εταιρεία με επιστολή της στο ΧΑ υπεραμύνθηκε της δημόσιας πρότασης υποστηρίζοντας ότι όλες οι διαδικασίες ακολούθησαν τη νόμιμη οδό και ενημέρωσε ότι με δική της εξώδικη δήλωση θα καλεί τους μετόχους μειοψηφίας να απέχουν από κάθε περαιτέρω ενέργεια και πράξη που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα, την ηθική και την ικανότητα του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Από τη μητρική Carnaudmetalbox αναφέρουν ότι η διατήρηση των μετοχών στο ΧΑ συνεπάγεται ετήσιο σημαντικό κόστος και διαρκή πληροφόρηση που μειώνει την επιχειρηματική ευελιξία της και διευκρινίζουν ότι το προτεινόμενο τίμημα των 9,74 ευρώ ανά μετοχή ήταν ανώτερο κατά 25% του σταθμισμένου κατ΄ όγκο συναλλαγών μέσου όρου της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας κατά την περίοδο των τελευταίων έξι μηνών. Μάλιστα η πολυεθνική αφήνει και ένα «παραθυράκι» λέγοντας ότι το τίμημα ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί προς το πάνω.