Αλλαγές σε δύο φάσεις στο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ σχεδιάζει η Γερμανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times και επισημαίνει ότι βασικό χαρακτηριστικό θα είναι τα μέτρα για την τιμωρία των χωρών που παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Η πρώτη φάση,σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου, με την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέτρων για την αποτελεσματικότερη άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία δεν απαιτούν αλλαγή της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Στα μέτρα αυτά, τα οποία έχει επεξεργασθεί η ομάδα εργασίας υπό τον πρόεδρο της ΕΕ κ. Χέρμαν Βαν Ρομπάι, περιλαμβάνεται η στενότερη εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη δεύτερη φάση, η Γερμανία θέλει να προωθήσει μέτρα που απαιτούν την αλλαγή της Συνθήκης της Λισσαβόνας, όπως η στέρηση του δικαιώματος ψήφου των χωρών που παραβιάζουν συστηματικά τους δημοσιονομικούς κανόνες και η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στην Ευρωζώνη, ο οποίος θα προβλέπει κανόνες χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης για τις χώρες που αντιμετωπίζουν αναδιάρθρωση του χρέους τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο της Γερμανίας για τη δεύτερη φάση θα παρουσιασθεί το Νοέμβριο και θα τεθεί σε διαπραγμάτευση στην Ομάδα Εργασίας του κ. Βαν Ρομπάι.

Ο μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων, σύμφωνα με το γερμανικό σχέδιο, θα αντικαταστήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που συστάθηκε τον περασμένο Ιούνιο με τριετή διάρκεια, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αντίθετες σε μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε αλλαγή της Συνθήκης της Λισσαβόνας, αλλά η Γερμανία ελπίζει να υπάρξει συμφωνία έως το καλοκαίρι του 2011, ώστε οι αλλαγές που απαιτούνται στη Συνθήκη της Λισσαβόνας να ενσωματωθούν στη Συνθήκη Ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ.