Οι ευρωπαίοι αγρότες πρέπει να φροντίσουν περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος και τις άλλες φυσικές πηγές για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η προϋπόθεση αυτή προβλέπεται στο σχέδιο μεταρρύθμισης της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το 2013.