Σε 45 δόσεις η αποπληρωμή-ολόκληρη η εγκύκλιος με τις οδηγίες