Με όπλα τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για όλους όσοι δεν συγκεντρώνουν αποδείξεις και την αύξηση του ανώτερου συντελεστή φορολογίας σε 45% για τα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ τον χρόνο, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να εισπράξει φόρους (από εισοδήματα και περιουσία) 21 δισ. ευρώ το 2011. Πρόκειται για την άμεση φορολογία των εισοδημάτων από την εργασία, τα κέρδη των επιχειρήσεων και των μερισμάτων τα οποία πρώτη φορά θα φορολογηθούν ως εισόδημα. Για όλους τους φορολογουμένους με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ τον χρόνο προκύπτουν αυξήσεις ενώ οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι με χαμηλότερα εισοδήματα θα τύχουν ελάφρυνσης.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έδωσε οδηγίες προς όλες τις εφορίες να προετοιμασθούν για την εφαρμογή του νέου φορολογικού νόμου και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2011, παρ΄ ότι ακόμη δεν έχει εκκαθαριστεί το σύνολο των δηλώσεων του 2010. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν έχουν αποσταλεί ακόμη τα εκκαθαριστικά από περίπου 500.000 φορολογικές δηλώσεις εισοδημάτων του 2009.

Ο νέος νόμος προβλέπει και την κατάργηση κάθε μορφής αυτοτελούς φορολόγησης (αθλητές, μουσικοί, γιατροί, εφοριακοί, τελωνειακοί, αστυνομικοί και άλλες κατηγορίες).

Η εγκύκλιος εφαρμογής του νέου φορολογικού νόμου εστάλη προκειμένου να προετοιμαστεί εγκαίρως ο μηχανισμός υποδοχής των νέων δηλώσεων αλλά και των ελέγχων που πρέπει να διεξαχθούν από τις εφορίες και τις υπηρεσίες του υπουργείου για την επίτευξη των στόχων του επόμενου προϋπολογισμού που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος.

Κάθε απώλεια στα φορολογικά έσοδα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και πιέσεις στην κυβέρνηση από την τρόικα για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων.

Ολες οι δηλώσεις ηλεκτρονικά
Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο του κ. Παπακωνσταντίνου από το 2011 θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (μέσω Διαδικτύου) από όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που διατηρούν επιχείρηση ή ασκούν ελευθέριο επάγγελμα.

Το ίδιο θα ισχύσει και για όλα τα φυσικά πρόσωπα (φορολογουμένους μη επιτηδευματίες) που ως σήμερα υποβάλλουν δήλωση από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι προαιρετική (όπως ισχύει σήμερα) για κάθε άλλον φορολογούμενο.

Τέλος στα προνόμια
Οι μεγάλοι χαμένοι από τις αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων είναι όλοι όσοι στο παρελθόν είχαν προνόμια και υπάγονταν σε καθεστώς αυτοτελούς φορολόγησης επιδομάτων ή ορισμένων αμοιβών τους.

Πλέον, όπως ορίζει η εγκύκλιος, όλα τα εισοδήματα θα εντάσσονται στην κλίμακα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Οι αμοιβές που εισπράττουν οι αθλητές από την υπογραφή συμβολαίων και από τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Οι αμοιβές δασκάλων και καθηγητών που εργάζονται στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας.

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί. Τα επιδόματα ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ και ΔΙΒΕΕΤ.

Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας (πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κτλ.) που καταβάλλονται σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η ειδική αποζημίωση που εισπράττουν εκτός από τις αποδοχές της οργανικής θέσης τους οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων της Βαυαρίας. Οι αποζημιώσεις για εφημερίες (ενεργείς, μεικτές και ετοιμότητας) των ιατρών που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), των πανεπιστημιακών ιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, των ειδικευόμενων ιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 και των ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ.

Φόρος ως 45% στα μερίσματα
Στη φορολογική κλίμακα και με ανώτερο συντελεστή 45% θα υπαχθούν το 2011 τα μερίσματα καθώς πλέον τα διανεμόμενα στους μετόχους κέρδη θα προστίθενται στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων.

Οπως προβλέπεται στον νόμο που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις η ΕΧΑΕ θα γνωστοποιεί στο υπουργείο Οικονομικών ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους τα πλήρη στοιχεία των μετόχων εισηγμένων εταιρειών που έλαβαν μέρισμα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, αριθμό μερίδας ΣΑΤ), τα στοιχεία της διανέμουσας εταιρείας (επωνυμία και ΑΦΜ) καθώς και τα ποσά του μερίσματος και του φόρου που αναλογεί.

Αρση του φορολογικού απορρήτου ζητεί ο κ. Παπακωνσταντίνου
Πρόταση προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να δημοσιοποιούνται βασικά στοιχεία της δήλωσης κάθε πολίτη

Οσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία άλλων φορολογουμένων (ΑΠΕ)

Το νέο στοιχείο που προκύπτει από την εγκύκλιο εφαρμογής του φορονόμου είναι ότι ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου προτίθεται να ζητήσει την άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την άρση του φορολογικού απορρήτου και τη δημοσιοποίηση βασικών στοιχείων της δήλωσης του κάθε φορολογουμένου μέσω του Διαδικτύου.

Σύμφωνα με την πρόταση, σε όλους τους φορολογουμένους που θα πιστοποιηθούν στο σύστημα Τaxis- διαδικασία που διαρκεί πέντε λεπτά- θα δοθεί το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των άλλων φορολογουμένων. Βέβαια η πρόταση είναι πολύ πιθανό να προσκρούσει στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ηδη στον φορολογικό νόμο έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα δημοσιοποίησης φορολογικών στοιχείων και καταλόγου φορολογουμένων που θα συντάσσεται κάθε χρόνο από κάθε ΔΟΥ μόνο για χρήση όσων έχουν έννομο συμφέρον (δικηγόροι, τράπεζες, ανακριτικές αρχές κ.ά.).

Η λίστα που θα συντάσσεται γι΄ αυτόν τον σκοπό θα περιέχει: α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία μιας επιχείρησης.

β) Τον τίτλο και τα στοιχεία των φορολογουμένων.

γ) Το καθαρό εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα.

δ) Το συνολικό καθαρό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία και ε) Τον φόρο που αναλογεί σε αυτό.

Τώρα το υπουργείο επιδιώκει ο κατάλογος να δημοσιοποιείται στο Διαδίκτυο.