Την υψηλότερη ποσοστιαία φαρμακευτική δαπάνη σε όλον τον ανεπτυγμένο κόσμο παρουσιάζει η Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ «Value for Μoney in Ηealth Spending» («Ποιότητα προς τιμή στις δαπάνες υγείας»). Οπως προκύπτει από την έκθεση, η χώρα μας δαπανά το μεγαλύτερο μερίδιο του ΑΕΠ (2,4%) σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ για τα φάρμακα, τα οποία ευθύνονται για καθένα από τα 4 ευρώ που «πέφτουν» στην Υγεία.

Η Ελλάδα μάλιστα καθίσταται «πρωταθλήτρια» στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς εμφανίζεται να διαθέτει τον υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της πραγματικής φαρμακευτικής δαπάνης, ο οποίος είναι σχεδόν τετραπλάσιος(!) από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (11,4% προς 3,1%). Ακόμη, η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στις δαπάνες «από την τσέπη», δηλαδή τις απευθείας άμεσες πληρωμές στο συνολικό κόστος της υγείας, με 34,5% επί των συνολικών δαπανών υγείας, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (19,2%). Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης η χώρα μας «κατέκτησε» την τρίτη θέση στην κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη στον ΟΟΣΑ με 668 δολάρια (σε τιμές 2008), όταν ο μέσος όρος κυμαίνεται στα 449.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη της αγοράς των γενόσημων φαρμάκων ως ευκαιρία για τη βελτίωση των δαπανών υγείας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Ελλάδα ανήκει στα λίγα κράτη που δεν επιτρέπουν τη συνταγογράφηση φαρμάκου με τη διεθνώς εγκεκριμένη μη ειδικευμένη επιστημονική ονομασία ή με το γενόσημο υποκατάστατό του και ούτε παρέχουν κίνητρα σε φαρμακοποιούς ή γιατρούς προς αυτή την κατεύθυνση.