Στο 49,8% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, από 49,3% που ήταν τον Αύγουστο. Οι Έλληνες επενδυτές κατείχαν στα τέλη Σεπτεμβρίου το 48,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με το μηνιαίο στατιστικό δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 3.460 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 1.467 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑΑ στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 υπολογίστηκε στα 55,9 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Αυγούστου, που ήταν 60,7 δισ. ευρώ, ήτοι σημείωσε μείωση της τάξης του 8% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Σεπτεμβρίου 2009 που ήταν 98,8 δισ. ευρώ, η ποσοστιαία μείωση έφτασε το 43,5%.

Το Σεπτέμβριο 2010 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 125,08 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (131,65 εκατ.) και υπεράκτιες εταιρείες (33,93 εκατ.), ενώ εισροές εμφάνισαν τα ξένα νομικά πρόσωπα (28,76 εκατ.) και τα ξένα φυσικά πρόσωπα (11,74 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 99,99 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (94,15 εκατ.), από Ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (10,09 εκατ.) και από Ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (1,5 εκατ.), ενώ εκροές εμφάνισε ο Δημόσιος Τομέας (5,79 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές το Σεπτέμβριο 2010 πραγματοποίησαν το 47,3% των συναλλαγών (τον Αύγουστο 2010 πραγματοποίησαν το 38,8% των συναλλαγών, ενώ το Σεπτέμβριο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 51% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 30,4% των συναλλαγών (τον Αύγουστο 2010 πραγματοποίησαν το 39,6% των συναλλαγών, ενώ το Σεπτέμβριο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 29,7% των συναλλαγών). Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) πραγματοποίησαν το 19,7% των συναλλαγών (τον Αύγουστο 2010 πραγματοποίησαν το 19,5% των συναλλαγών, ενώ το Σεπτέμβριο 2009 είχαν πραγματοποιήσει το 17% των συναλλαγών).