Οι αυξομειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ γίνονται σε εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει ότι οι τιμές καταναλωτή πρέπει να αντανακλούν το κόστος και ότι πρέπει να αποφεύγονται οι λεγόμενες σταυροειδείς επιδοτήσεις, από μία κατηγορία καταναλωτών σε άλλη.

Αυξήσεις μέχρι 13,7% στα οικιακά τιμολόγια (για τις χαμηλές καταναλώσεις ρεύματος), μειώσεις στις περισσότερες κατηγορίες εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών και αύξηση 5-7% στα αγροτικά τιμολόγια θα εφαρμόσει η ΔΕΗ από 1ης Ιανουαρίου του 2011 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τα ποσοστά ανατιμήσεων που αποφασίστηκαν είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα αρχικά αιτήματα της ΔΕΗ, καθώς οι αυξήσεις στις χαμηλότερες κατηγορίες κατανάλωσης μετριάστηκαν από αντίστοιχες μειώσεις σε φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς μεταβάλλονται τα οικιακά τιμολόγια

Επιβάρυνση θα υπάρξει για τα νοικοκυριά με χαμηλές καταναλώσεις ρεύματος, ενώ αντίθετα χαμηλότερα τιμολόγια θα πληρώνουν νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση, βάσει των ανακοινώσεων του υπουργείου.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό το οποίο καταναλώνει έως 800 κιλοβατώρες, και δεν μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο (γιατί πχ δεν πληρεί το εισοδηματικό κριτήριο) θα πληρώνει 112,1 ευρώ, αντί για 98,6 ευρώ που πληρώνει σήμερα.

Αντίθετα, ένα νοικοκυριό το οποίο καταναλώνει περισσότερες από 3000 κιλοβατώρες, θα πληρώνει 152,1 ευρώ, από τα 176,6 ευρώ που πληρώνει σήμερα.

Οι μεταβολές ανά τετράμηνο για την οικιακή κατανάλωση διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

0-800

98,6

112,1

13,70%

801-1000

118,2

121,3

2,60%

1001-1200

119,8

123

2,70%

1201-1600

121,6

124,9

2,70%

1601-2000

129,8

131,8

1,60%

2001-3000

158,1

151

-4,40%

3001 άνω

176,6

152,1

-13,80%

Σημειώνεται ότι στο πρώτο κλιμάκιο κατανάλωσης (μέχρι 800 κιλοβατώρες)ισχύουν μειώσεις 10- 20% για όσους εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (άτομα με χαμηλό εισόδημα, ΑΜΕΑ, άνεργοι) εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Υπολογίζεται ότι 1,2 εκατ. καταναλωτές συνολικά εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες.

Η προσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ σε αυτή τη λογική θα γίνει σταδιακά ως το 2013, που σημαίνει ότι ως τότε θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις / μειώσεις στις χρεώσεις της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το 2011 τα τιμολόγια θα εξαρτηθούν επίσης από το αν θα επανέλθει σε ισχύ η ρήτρα καυσίμων, που έχει ανασταλεί από τον περασμένο Αύγουστο, μέσω της οποίας μετακυλίονται στους καταναλωτές οι μεταβολές στο κόστος αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΔΕΗ.

Παραδείγματα εφαρμογής των νέων τιμολογίων

Αναφορικά με τις μεταβολές που ισχύουν από το 2011, σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε το ΥΠΕΚΑ προκύπτουν τα εξής:

1.Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 750 kwh: Για την ηλεκτρική ενέργεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώνει σήμερα 78,3 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 86,2 ευρώ, δηλαδή 7,9 ευρώ επιπλέον (αύξηση 10%).

2.Οικιακός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 2500 kwh, πληρώνει σήμερα 434 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 414 ευρώ, δηλαδή 20 ευρώ λιγότερα (μείωση 4,6%).

Σύμφωνα πάντα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΚΑ, η συνολική επιβάρυνση για μια μέση οικογένεια εκτιμάται στα 1-2 ευρώ το μήνα.

3. Εμπορικός Καταναλωτής με μηνιαία κατανάλωση 50.000 kwh πληρώνει σήμερα 5.770 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 5.204 ευρώ, δηλαδή 566 ευρώ λιγότερα (μείωση 9,8%).

4. Βιομηχανικός Καταναλωτής με μηνιαία κατανάλωση 70.000 kwh πληρώνει σήμερα 6.138 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 6.394 ευρώ, δηλαδή 256 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,2%).

5. Αγροτικός Καταναλωτής με τετραμηνιαία κατανάλωση 5000 kwh πληρώνει σήμερα 319 ευρώ. Με τα νέα τιμολόγια θα πληρώνει περίπου 335 ευρώ, δηλαδή 16 ευρώ επιπλέον (αύξηση 4,9%).

Τα ποσά αυτά, διευκρινίζεται, αφορούν μόνο το κόστος της ενέργειας και όχι τις λοιπές χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (δημοτικά τέλη, ΕΡΤ, κλπ.)

Στις χρεώσεις για τις λοιπές κατηγορίες καταναλωτών, πέρα από τα οικιακά τιμολόγια, προκύπτουν τα εξής:

  • Για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο λογαριασμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7%.
  • Ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για σχεδόν 1 εκατομμύριο μικρές επιχειρήσεις, που πλήττονται από την οικονομική κρίση, θα έχει μειώσεις της τάξης του 5-18%.

Οι μεταβολές στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ανά κατηγορία κατανάλωσης, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2011

(δεν περιλαμβάνονται δημοτικά τέλη, ΕΡΤ)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ

Μέση Χρέωση λογαριασμού σήμερα

(€ ανά 1.000 kWh)

Μέση Χρέωση λογαριασμού την 1/1/2011 (€ ανά 1.000 kWh)

Μεταβολή Συνολικού λογαριασμού

(%)

Μέση Τάση

B1 (Εμπορικό)

Γενικό -ισχύς+Ενέργεια

116,7

106,6

-8,7%

B2 (Εμπορικό)

131,1

119,8

-8,6%

Β1Β (Βιομηχανικό)

96,2

101,1

5,1%

Β2Β (Βιομηχανικό)

115,4

125,4

8,7%

Αγροτικό ΜΤ

Αγροτικό

54,2

58,1

7,0%

Χαμηλή Τάση

Γ21 (Εμπορικό)

Ενέργεια

172,3

160,2

-7,0%

Γ21Β (Βιομηχανικό)

160,3

150,9

-5,9%

Γ22 (Εμπορικό)

ισχύς+Ενέργεια

155,2

148,6

-4,3%

Γ22Β (Βιομηχανικό)

145,5

154,5

6,1%

Γ23 (Εμπορικό)

Ημέρα+Νύχτα

156,7

127,9

-18,4%

Γ23Β (Βιομηχανικό)

128,1

110,9

-13,5%

ΦΟΠ

Φωτισμός Οδών & Πλατειών

116,1

114,2

-1,7%

Αγροτικό ΧΤ

Αγροτικό

63,9

67,1

5,0%

Οικιακό Ημέρας-Νύκτας

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Μείωση -10% ή -20% ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου

0-800

Οικιακό Σύνολο (Ημερήσιο & Νυκτερινό)

98,6

112,1

13,7%

801-1000

118,2

121,3

2,6%

1001-1200

119,8

123,0

2,7%

1201-1600

121,6

124,9

2,7%

1601-2000

129,8

131,8

1,6%

2001-3000

158,1

151,0

-4,4%

3001 άνω

176,6

152,1

-13,8%