Λογικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα για το πρώτο εξάμηνο του 2011 θα επιφέρει η απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη για τα τιμολόγια ρεύματος που θα εκδοθεί σήμερα. Μετά το εξάμηνο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, για τα περισσότερα νοικοκυριά οι αυξήσεις θα είναι της τάξης του 5%, περίπου δηλαδή όσο και ο πληθωρισμός.

Στην κατηγορία ως 800 κιλοβατώρες το 4μηνο ανήκουν 2.600.000 νοικοκυριά. Από αυτά, περίπου 1.200.000 δικαιούνται κοινωνικό τιμολόγιο και θα αποφύγουν τις αυξήσεις, κοντά στο ένα εκατομμύριο έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση, περί τις 400 κιλοβατώρες (εξοχικά ή κλειστά σπίτια) και δεν θα θιγούν, ενώ οι υπόλοιπες 400.000 καταναλώσεις στην κατηγορία ως 800 κιλοβατώρες θα έχουν αύξηση τιμολογίων περί το 5%.

Για τις μεσαίες καταναλώσεις, και συγκεκριμένα για ένα νοικοκυριό με 1.700 κιλοβατώρες το 4μηνο, η απόφαση θα προβλέπει περί το 1,5% αύξηση στην τιμή του ρεύματος για το 2011 ενώ θα προβλέπονται μειώσεις για μεγάλες οικιακές καταναλώσεις και για τους εμπορικούς πελάτες.

Στο ΥΠΕΚΑ έλεγαν εδώ και ημέρες ότι «το υπουργείο θα εξαντλήσει κάθε δυνατό μέσο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιβαρύνσεις», ενώ η τελική πολιτική απόφαση θεωρείται σημαντικής σημασίας για την κυβέρνη ση, γι΄ αυτό και υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλές. Το υπουργείο θα χρησιμοποιήσει ως εργαλεία ανακατανομής των λογαριασμών ρεύματος τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό, το Τέλος ΑΠΕ αλλά ακόμη και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Στις σκέψεις που γίνονται από τη ΡΑΕ και το υπουργείο ωριμάζει η προοπτική είσπραξης του ΕΦΚ με προοδευτική κλίμακα, δηλαδή με χαμηλότερο συντελεστή στις μικρές καταναλώσεις και αύξηση όσο ανεβαίνει η κατανάλωση. Για το τέλος ΑΠΕ η διαφοροποίηση φαίνεται ότι θα επέλθει στη βιομηχανία όπου και θα μειωθεί, σε αντίθεση με τους εμπορικούς πελάτες στους οποίους θα αυξηθεί. Για τις χρεώσεις ΥΚΩ μελετάται να συνδυαστούν με την κατανάλωση ρεύματος στη λογική της ενεργειακής εξοικονόμησης.